TOYOTA COMMUTER » ช่วยเหลือ

ช่วยเหลือ
 การเข้าสู่ระบบ และ การสมัครสมาชิก

  การสมัครสมาชิกจะทำให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะเพิ่มเติม ที่ไม่มีให้ใช้สำหรับผู้มาเยือน เช่น การใช้รูปประจำตัว, ข้อความส่วนตัว, การแนบไฟล์รูป , ลายเซ็นต์ ฯลฯ.
  การสมัครสมาชิกใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ดังนั้นจึงแนะนำให้คุณควรทำการสมัครสมาชิก.
  ถ้าคุณไม่ได้กาถูกหน้า เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ขณะกำลังจะเข้าสู่ระบบ บอร์ดจะยอมให้คุณเข้าสู่ระบบเฉพาะขณะนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาใช้ชื่อบัญชีของคุณ.
  ไม่แนะนำให้คุณเลือกเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น เช่น ในห้องสมุด, internet cafe, มหาวิทยาลัย, ฯลฯ
  ในข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณจะพบตัวเลือก ซ่อนสถานะการ online ของคุณ. ถ้าคุณเลือก ใช่ รายชื่อของคุณจะปรากฏให้คุณและ Administrator ของบอร์ด เห็นเท่านั้น และคุณจะถูกนับเป็นผู้ใช้ที่ถูกซ่อน.
  อย่าเพิ่งตกใจ! ถ้าคุณลืม password จริงๆ คุณสามารถขออันใหม่ได้. ให้ไปที่หน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ แล้วคลิก ลืม password แล้วทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ
  สาเหตุส่วนมากคือ
  1.คุณป้อน Username หรือ Password ผิด (กรุณากลับไปตรวจสอบ email ที่คุณได้รับเมื่อคุณสมัครสมาชิก)
  2.Administrator ได้ลบชื่อบัญชีของคุณด้วยสาเหตุบางประการ อาจเพราะคุณไม่ได้โพสต์อะไรเลย เป็นเหตุการณ์ปรกติที่จะมีการลบผู้ใช้ที่ไม่ได้โพสต์อะไรเลย เพื่อลดขนาดของฐานข้อมูล. กรุณาลองสมัครสมาชิกอีกครั้ง แล้วถามถึงสาเหตุดู.

การตั้งค่าต่างๆ

  การตั้งค่าสามารถทำได้ถ้าคุณได้สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ลิงค์ ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ
  มีรูปภาพ 2 อย่างที่จะแสดงอยู่ใต้ username เมื่ออ่านข้อความ.
  1.รูปภาพแสดงระดับขั้น อาจเป็นรูปที่จะบอกว่าคุณโพสต์ข้อความมากน้อยเพียงใด.
  2.ถัดลงมาอาจเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ คือรูปภาพประจำตัว ซึ่งจะบ่งบอกผู้ใช้แต่ละคน. คุณสามารถอัพโหลดรูปของคุณได้ที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว.
  ระดับขั้นจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนโพสของคุณ. กรุณาอย่าโพสต์ข้อความมากๆ เพื่อหวังให้ระดับขั้นเพิ่มขึ้น เพราะบางทีคุณอาจถูก Moderator หรือ Administrator ทำการลดจำนวนการโพสต์ของคุณลง.

การโพสต์ข้อความ

  คลิกที่ปุ่มสร้างหัวข้อใหม่ (New Topic) ใน forum หรือในหัวข้อ (คุณอาจต้องสมัครสมาชิกก่อน จึงจะสามารถโพสต์ข้อความได้).
  คุณสามารถแก้ไขหรือลบข้อความของคุณได้เท่านั้น ผู้มาเยือนไม่สามารถแก้ไขหรือลบข้อความได้. คุณสามารถแก้ไขข้อความที่โพสต์ โดยคลิกที่ปุ่ม แก้ไข ในข้อความนั้น. ถ้ามีคนตอบข้อความที่คุณโพสต์ไปแล้ว คุณจะเห็นข้อความเล็กๆ ใต้ข้อความของคุณ บอกจำนวนครั้งที่คุณได้ทำการแก้ไข. แต่จะไม่แสดงข้อความเล็กๆนี้ ถ้า Moderators หรือ Administrators เป็นผู้แก้ไขข้อความนั้น ผู้ใช้ปรกติจะไม่สามารถลบข้อความที่ได้มีผู้อื่นทำการตอบไปแล้ว.
  เมื่อคุณสร้างหัวข้อใหม่ (หรือแก้ไขข้อความแรกของหัวข้อ ถ้าคุณมีสิทธิ์) คุณจะเห็นแบบฟอร์ม เพิ่มแบบสำรวจ ใต้แบบฟอร์มกรอกข้อความ (ถ้าคุณหาไม่พบ คุณอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้สร้างแบบสำรวจ). คุณควรกรอกหัวข้อแบบสำรวจ และสร้างตัวเลือกอย่างน้อย 2 ตัวเลือก (การสร้างตัวเลือก ให้พิมพ์ข้อความ แล้วคลิกปุ่ม เพิ่มตัวเลือก. คุณสามารถกำหนดเวลาการใช้แบบสำรวจ, 0 คือไม่มีกำหนดเวลา. จะมีรายการกำหนดเวลาให้คุณเห็น ซึ่ง administrator ของบอร์ดได้ตั้งเอาไว้

รูปแบบและชนิดของหัวข้อ

  เพื่อ ความปลอดภัย ในการป้องกันผู้ใช้ ที่พยายามรบกวนการทำงานของบอร์ด โดยใช้คำสั่งที่อาจทำลายรูปแบบหรือสร้างปัญหาอื่นๆ รวมไปถึงไฟล์ที่อันตราย เช่น virus, worm เป็นต้น. เราจึงไม่อนุญาตให้ใช้งานภาษา HTML.
  พยายามอย่าใช้รูปรอยยิ้มมากเกินไป เพราะจะทำให้อ่านได้ยาก และ Moderator อาจทำการพิจารณาแก้ไขหรือลบข้อความนั้น
  ข้อความประกาศ จะมีข้อมูลสำคัญ ที่คุณควรอ่านทันที. ข้อความประกาศ จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของทุกหน้าใน Forum ที่มีการโพสต์ไว้. ซึ่งคุณจะสามารถโพสต์ข้อความประกาศได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการอนุญาตของ Administrator.
  หัวข้อ ปักหมุด จะปรากฏอยู่ใต้ข้อความประกาศ เฉพาะหน้าแรกเท่านั้น. ซึ่งค่อนข้างสำคัญ ดังนั้นคุณควรอ่านเมื่อมีโอกาส.
  หัวข้อถูกล็อก จะถูกกำหนดโดย Moderator ของ Forum หรือ Administrator ของบอร์ด. คุณไม่สามารถตอบหัวข้อที่ถูกล็อก และแบบสำรวจที่หมดอายุโดยอัตโนมัติ. อาจมีหลายสาเหตุที่ต้องทำการล็อกหัวข้อ.

ระดับผู้ใช้ และกลุ่มผู้ใช้

  Administrator เป็นผู้ที่มีระดับสูงสุด ที่สามารถควบคุมบอร์ดทั้งหมด สามารถควบคุมการทำงานทุกอย่างของบอร์ด รวมทั้งการอนุญาตต่างๆ, การหวงห้ามผู้ใช้, การสร้างกลุ่มผู้ใช้ หรือ moderators, ฯลฯ และยังมีสิทธิ์ของการเป็น moderator ในทุก forum.
  Moderator เป็นบุคคล (หรือกลุ่มของบุคคล) ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ forum สามารถแก้ไขหรือลบข้อความ และสามารถล็อก, ปลดล็อก, ย้าย, ลบ และแยกหัวข้อใน forum ที่ได้รับหน้าที่. โดยทั่วไป moderator จะทำการป้องกันการโพสต์ข้อความก่อกวน.

ข้อความส่วนตัว

  มี 2 สาเหตุ คือ
  1.คุณยังไม่ได้สมัครสมาชิก และ/หรือยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ
 
  2.คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความส่วนตัว. ในกรณีนี้ คุณควรติดต่อเพื่อขอทราบเหตุผลจาก Administrator.

แนบไฟล์

  บอร์ดนี้ถูกกำหนดให้สามาชิกเท่านั้นที่สามารถแนบไฟล์ได้. คุณสามารถแนบไฟล์ได้เมื่อคุณโพสข้อความใหม่ โดยการคลิกที่ปุ่ม Browse... จากนั้นให้เลือกรูปหรือไฟล์ที่คุณต้องการแนบ และกด OK. คุณสามารถใส่ข้อความประกอบไปพร้อมกับไฟล์นั้นๆได้ด้วย. เมื่อคุณทำถูกขั้นตอนรูปหรือไฟล์จะถูกแนบพร้อมกับข้อความของคุณ. ในหนึ่งข้อความคุณสามารถแนบไฟล์ได้หลายไฟล์ จำนวนสูงสุดขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ.

ควรใช้ไฟล์ที่มีขนาดไม่ใหญ่ หรือรูปภาพที่มีความกว้างและความสูงอยู่ในขนาดที่เหมาะสม เพื่อลดการทำงานหนักของเว็บไซต์. ไม่อนุญาติให้แนบไฟล์ที่ผิดกฎหมาย ไฟล์แนบจะถูกลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบทันที เมื่อพบปัญหาในการแนบไฟล์ หรือเมื่อพบเห็นไฟล์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย.
  คุณสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขไฟล์แนบของคุณได้ โดยการคลิกที่แก้ไขข้อความของคุณ.
  เป็นไปได้ว่าไฟล์นั้นได้ถูกลบออกจากระบบแล้ว. หรือไฟล์แนบนั้นมีส่วนผิดกฎหมาย.
  เป็นเพราะคุณไม่ได้เป็นสมาชิก. หรือคุณได้แนบไฟล์ัเต็มจำนวนสูงสุดของการโพสนั้นๆแล้ว กรุณาลองแนบไฟล์ในโพสต่อไป.

ถ้าคุณพบปัญหาในการแนบไฟล์กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบโดยทันที.
ไปที่: 
ข้อตกลงในการใช้งาน
ติดต่อทีมงาน
admin@toyotacommuter.com
Copyright © 2012-2024 Toyota Commuter. All rights reserved.