ตอบ
turbotoyotanon


เข้าร่วม: 12 มิถุนายน 2014
ตอบ: 39

ได้รับคำขอบคุณ: 0
ให้คำขอบคุณ: 0
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015 11:24 - ทำความเข้าใจ จุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจ


หลายท่านขับรถกันมาตั้งนานหลายปี ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไร วันนี้จะมาทำความเข้าใจให้มากขึ้น โดยอ้างอิงจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 แล พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2522 
 
ระบุว่าจุดตั้ง ด่านตรวจ จะต้องเป็นสถานที่ไว้ชัดแจ้งเป็นการถาวร การตั้งด่านตรวจจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
 
จุดตรวจ คือ สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในเขตทางเดินรถ กรณีปกติเป็นการชั่วคราว โดยกำหนดระยะเวลาเท่าที่ความจำเป็น แต่ต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะต้องยุบเลิกจุดตรวจทันที 
 
จุดสกัด คือ สถานที่ที่เจ้าพนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้น เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราวและจะต้องยุบเลิกเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าว ทั้งนี้การตั้งด่านจะต้องมีเครื่องหมายจราจรว่า หยุดตรวจ และควรจัดให้มีสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณอื่นใดให้เป็นที่สังเกตเห็นได้ง่ายในระยะไกล 
 
ถ้าเป็นเวลากลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่าง และมองเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร ก่อนถึงจุดตรวจ รวมทั้งต้องมีแผ่นป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่ง ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจและจุดตรวจ พร้อมทั้งจะต้องมีแผ่นป้ายแสดงข้อความว่า หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือประพฤติมิชอบให้แจ้ง ผู้บังคับการ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถ มองเห็นในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตร 
 
การเจอด่านตรวจบางทีอาจทำให้ท่านหงุดหงิดบ้างในบางครั้ง แต่ถือเป็นการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ดีกว่าให้คนร้ายผู้ทำผิดกฎหมายรอดพ้นผิดไปได้ครับ
ที่มา
http://www.toyotanon.com/article_detail.php?article_id=360
ติดตามเราได้ที่
http://www.toyotanont.com/
ตอบ
หน้า 1 จาก 1
ตอบโพส/reply
ไปที่: 
ข้อตกลงในการใช้งาน
ติดต่อทีมงาน
admin@toyotacommuter.com
Copyright © 2012-2020 Toyota Commuter. All rights reserved.